Příklady z dodávek teleskopických tribun v roce 2009

Březen-Červen 2009

TR8 - teleskopická tribuna v menším sále /vlastní tribuna má 68 míst/.

Předpokládané využití pro loutkové divadlo, digitální minikino, komorní koncerty, přednáškovou síň nebo klasickou učebnu.

Obrázky 1.-4.znázorňují postup rozkládání teleskopické tribuny TR8.

 

Obrázek 5.- TribunaTR8  kompletně vybavená a připravená  k použití

Červenec 2009 - Předání teleskopické tribuny TR10.

Vlastní tribuna má 171 míst, slouží jako hlavní část hlediště pro divadelní scénu.

Následující video znázorňuje postup rozložení a složení konstrukce teleskopické tribuny TR10 :

http://www.youtube.com/watch?v=C2qbBVd2qlY

 

 

.

Obráze 1. Tribuna TR10 kompletně vybavená a připravená k použití

Kontakt

Tel.+420377220388 Fax +420377225221 Mobil +420602260954 hateex@iol.cz